Πολιτική απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και συλλογή και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων


Συλλογή δεδομένων

 

Πληροφορίες που συλλέγονται από το "Erodate.gr"

 1. Όταν χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα ο χρήστης μπορεί να χρειαστεί να εγγραφεί ώστε να επιτραπεί στο χρήστη να χρησιμοποιεί ορισμένες υπηρεσίες.
 2. Το "Erodate.gr" έχει την ευχέρεια να χρησιμοποιήσει όλες τις πληροφορίες που παρέχονται από το χρήστη, η οποίες υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της εγγραφής, καθώς και να χρησιμοποιήσει άλλες πληροφορίες για το χρήστη που συλλέγονται από "Erodate.gr" με άλλους τρόπους.
 3. Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά την εγγραφή του χρήστη και (ή), όταν ο χρήστης συνδέεται στις ιστοσελίδες, ή όταν ο χρήστης απλά επισκέπτεται  την  ιστοσελίδα χωρίζονται σε ανώνυμες και προσωπικές.
 4. Ανώνυμες πληροφορίες. Το "Erodate.gr" συλλέγει ανώνυμες πληροφορίες που δεν μπορούν να συσχετιστούν με  έναν επισκέπτη. Για παράδειγμα, το  "Erodate.gr" συλλέγει ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που ο χρήστης επισκέπτεται το "Erodate.gr" με σκοπό την παροχή υψηλότερης ποιότητας περιήγηση για τους χρήστες των ιστοσελίδων. Το "Erodate.gr" συλλέγει τις διευθύνσεις IP όλων των επισκεπτών, τα δεδομένα που σχετίζονται με (για παράδειγμα, τη διεύθυνση της τελευταίας ιστοσελίδας που ο χρήστης επισκέφτηκε πριν από την περιήγηση στο "Erodate.gr") και τα είδη των browsers και λειτουργικών συστημάτων (για παράδειγμα, το "Firefox", το λειτουργικό σύστημα "Windows"). Το "Erodate.gr" συλλέγει αυτές τις πληροφορίες για την παρακολούθηση και βελτίωση των υπηρεσιών, και για άλλους σκοπούς. Το "Erodate.gr" συλλέγει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις απαντήσεις του χρήστη σε ερωτήσεις σχετικά με την ιστοσελίδα, προκειμένου να γνωρίζει  τη γνώμη του χρήστη σχετικά με τις  υπηρεσίες και τις  διαφημίσεις  στον  διαδικτυακό τόπο. Το "Erodate.gr" λαμβάνει τις πληροφορίες αυτές από όλους τους χρήστες, ανεξάρτητα από το εάν έχουν εγγραφεί  ή όχι.
 5. Προσωπικές πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με δεδομένα που περιγράφουν με ακρίβεια τον χρήστη, όπως όνομα, τηλέφωνο, κ.λπ. Τέτοιες πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν πέρα των ανώνυμων πληροφοριών. Το "Erodate.gr" συλλέγει προσωπικά δεδομένα με τους παρακάτω τρόπους από τα διάφορα μέρη των ιστοσελίδων.
  Εάν ο χρήστης θέλει να χρησιμοποιήσει Πληρωμένες Υπηρεσίες, το "Erodate.gr" μπορεί να απαιτήσει , και ο χρήστης υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες όπως ο αριθμός πιστωτικής κάρτας, ο αριθμός τηλεφώνου, και άλλες πληροφορίες. Η μη παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται από το "Erodate.gr" μπορεί να οδηγήσει σε απαγόρευση πρόσβασης σε ορισμένες υπηρεσίες.
 6. Αλληλογραφία και επικοινωνία: αν ο  χρήστης επικοινωνήσει με το  "Erodate.gr", το "Erodate.gr" μπορεί να αποθηκεύσει  τα αρχεία της επικοινωνίας  και άλλες σχετικές πληροφορίες.
 7. Το  "Erodate.gr" έχει το δικαίωμα να συλλέγει πληροφορίες για τον χρήστη όταν ο χρήστης συνδέεται στο δίκτυο. Η πληροφορία αυτή δείχνει τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται ο χρήστης, ποια ώρα και πόσο συχνά ο χρήστης επισκέπτεται τις εν λόγω ιστοσελίδες. Επίσης, η πληροφορία αυτή περιλαμβάνει τα δεδομένα που στέλνει ο χρήστης στο δίκτυο του "Erodate.gr".

Διαχείριση δεδομένων

 1. Ο Πάροχος των Υπηρεσιών διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, ως εκ τούτου, ο όγκος των προσωπικών δεδομένων εξαρτάται από το χρήστη. Στις περισσότερες περιπτώσεις η επεξεργασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα: όνομα χρήστη, επώνυμο, ψευδώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, φωτογραφία (ες), διεύθυνση IP, τα χόμπι, το περιεχόμενο των μηνυμάτων αλληλογραφίας, τον τόπο κατοικίας, το φύλο, την ημερομηνία γέννησης / ηλικία , τις φορές σύνδεσης και αποσύνδεσης, το ιστορικό περιήγησης, την οικογενειακή κατάσταση, τον  αριθμό της πιστωτικής κάρτας και (ή) τραπεζικού λογαριασμού.
 2. Ο Πάροχος των δεν θα μεταβιβάσει προσωπικές πληροφορίες του χρήστη σε τρίτες εταιρίες, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο χρήστης πραγματοποιήσει αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα της ιστοσελίδας μας. Σε αυτή την περίπτωση θα αποσταλούν στο συνεργαζόμενο ηλεκτρονικό κατάστημα οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αποστολή της παραγγελίας.
 3. Ο Πάροχος των Υπηρεσιών δεν θα μεταβιβάσει το σύνολο των ανωτέρω πληροφοριών που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα των χρηστών χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη σε τρίτους, εκτός εάν αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή αν είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της παροχής της υπηρεσίας. Επί του παρόντος, για το σκοπό της παροχής της υπηρεσίας, τα δεδομένα μεταβιβάζονται  σε πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών και σε πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες ενοικίασης server. Κατά την παροχή των υπηρεσιών τους τα άτομα αυτά έχουν πρόσβαση σε ορισμένες από τις πληροφορίες του χρήστη. Ωστόσο, ο Πάροχος των Υπηρεσιών εξασφαλίζει ότι τα πρόσωπα αυτά δεν θα χρησιμοποιήσουν  τις πληροφορίες αυτές για άλλους σκοπούς και μόνο στο βαθμό που απαιτείται για να εκτελέσουν  τα καθήκοντά τους.
 4. Με την εγγραφή στην ιστοσελίδα γνωριμιών  ως χρήστης, συμφωνώντας  με τους Όρους Χρήσης ο χρήστης εκφράζει τη συγκατάθεσή του για να λάβει απεριόριστες πληροφορίες, διαφημίσεις  και άλλου είδους πληροφορίες από την ιστοσελίδα "Erodate.gr".
 5. Ενημερώσεις, διαφήμιση και άλλου είδους πληροφορίες μπορούν να παρέχονται στο χρήστη με οποιοδήποτε μέσο, με βάση τα δεδομένα του χρήστη που παρέχονται στην ιστοσελίδα. Τα παρακάτω στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιούνται για σκοπούς απευθείας προώθησης: όνομα χρήστη, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, φωτογραφία, διεύθυνση IP, χόμπι, περιεχόμενο των μηνυμάτων αλληλογραφίας, τόπος κατοικίας (διεύθυνση), φύλο, ημερομηνία γέννησης / ηλικία , φορές σύνδεσης και αποσύνδεσης, ιστορικό περιήγησης στην  ιστοσελίδα. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του να λαμβάνει  τις εν λόγω πληροφορίες από το "Erodate.gr". Η δήλωση σχετικά με την απόσυρση συγκατάθεσης της μετάδοσης πληροφοριών θα πρέπει να αποστέλλεται  στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της υπηρεσίας που αναγράφεται στην ιστοσελίδα ή στο τηλέφωνο +37064608218.

Αποθήκευση δεδομένων

 1. Όλες οι προσωπικές πληροφορίες του χρήστη που παρέχονται κατά την εγγραφή του και κατά την διάρκεια της χρήσης της υπηρεσίας γνωριμιών, θα αποθηκεύονται για ένα χρόνο αφού ο ίδιος τα αφαιρέσει ή από την τελευταία ημερομηνία δραστηριότητας στην ιστοσελίδα. Όταν ο χρήστης αφαιρέσει τα δεδομένα, αυτά θα βρίσκονται σε μία ανενεργή βάση δεδομένων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
 2. Κατά την εγγραφή, οι πληροφορίες του χρήστη, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του χρήστη του "Erodate.gr" όταν χρησιμοποιεί τις ιστοσελίδες και (ή) τις Υπηρεσίες, συλλέγονται και αποθηκεύονται μόνο στο "Erodate.gr".Το "Erodate.gr" διατηρεί το δικαίωμα να συνδυάσει τις πληροφορίες που έχουν επιλεγεί από το "Erodate.gr" με τρίτους, στο μέτρο που αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με τους κανόνες διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του "Erodate.gr", τους Όρους Χρήσης του "Erodate.gr "και το εφαρμοστέο δίκαιο.
 3. "Erodate.gr" εφιστά την προσοχή του χρήστη στο γεγονός ότι οι ιστοσελίδες μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους. Μερικές από αυτές τις ιστοσελίδες μπορεί να αποθηκεύσουν τις προσωπικές πληροφορίες του χρήστη, και προωθητικές  ιστοσελίδες μπορεί να χρησιμοποιούν «cookies» και «web beacons" (ονομάζεται επίσης "κατασκόπους δίκτυο") στις διαφημίσεις τους, προκειμένου να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τον επισκέπτη. Παρακαλούμε διαβάστε το άρθρο 4 της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπου μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαφήμιση στις ιστοσελίδες. Η Πολιτική Απορρήτου του "Erodate.gr» και οι διατάξεις της δεν περιλαμβάνουν την πολιτική απορρήτου που εφαρμόζεται  από τρίτους, καθώς και τους κανονισμούς σχετικά με τη συλλογή των πληροφοριών. Το  "Erodate.gr" δεν είναι και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιεσδήποτε ενέργειες τρίτων που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον επισκέπτη.

Ο τόπος αποθήκευσης πληροφοριών που προσδιορίζουν ένα πρόσωπο

 1. Ο χρήστης κατανοεί και συμφωνεί με το γεγονός ότι τα δεδομένα Εισόδου Χρήστη, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με το χρήστη και συλλέγεται από το "Erodate.gr" μπορούν να αποθηκευτούν τόσο στη Δημοκρατία της Λιθουανίας ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Όταν χρησιμοποιεί Ιστοσελίδες ο χρήστης συμφωνεί με την προαναφερθείσα διαβίβαση των πληροφοριών εκτός της χώρας του χρήστη.
 2. Μέτρα που μπορούν να ληφθούν από το χρήστη για την προστασία των πληροφοριών του
 3. Το "Erodate.gr» προειδοποιεί ότι ο χρήστης θα πρέπει να είναι προσεκτικός και να μην αποκαλύπτει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες (όπως το πραγματικό όνομα ενός χρήστη, προσωπικό αριθμό αναγνώρισης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και ούτω καθεξής) σε τρίτους, όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν εις βάρος των συμφερόντων του χρήστη, καθώς και για τη διάπραξη απάτης, η αποστολή spam, και ούτω καθεξής. Προκειμένου να περιορίσει την αποστολή των spam, το "Erodate.gr" μπλοκάρει  συγκεκριμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα domains και δεν  επιτρέπει να σταλούν  μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του κάθε επισκέπτη που χρησιμοποιεί την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται από τις ιστοσελίδες.
 4. Το  "Erodate.gr" έχει ως στόχο την προστασία των ανηλίκων που χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες και τις Υπηρεσίες, ωστόσο, το "Erodate.gr" δεν έχει καμία πιθανότητα να προστατεύσει αυτά τα άτομα μετά την αποχώρησή τους από τις ιστοσελίδες. Το "Erodate.gr" ζητά από τον επισκέπτη να προειδοποιήσει ανήλικα άτομα, που χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες και (ή) τις Υπηρεσίες, να μην μοιράζονται τις προσωπικές τους πληροφορίες με τρίτους.
 5. Το "Erodate.gr" εφιστά την προσοχή των γονέων σχετικά με τη διαθεσιμότητα λογισμικών που εμποδίζουν την πρόσβαση των ανηλίκων σε ακατάλληλες πληροφορίες στο Διαδίκτυο.

Αλλαγή των πληροφοριών του χρήστη και το δικαίωμα να λησμονηθούν

 1. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τη δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμα αυτό εύκολα και σε λογικά χρονικά διαστήματα να γνωρίζει τη διαχείριση των δεδομένων και να ελέγχει τη νομιμότητά τους.
 2. Ο χρήστης που παρουσιάζει έγγραφο ταυτότητας ή επαληθεύει την ταυτότητά του, σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, η οποία επιτρέπει την ταυτοποίηση του προσώπου, έχει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση δωρεάν στα δεδομένα του που είναι σε  επεξεργασία από τον Πάροχο των Υπηρεσιών και να αποκτήσει πληροφορίες από ποιες πηγές και τι είδους προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί, για ποιους σκοπούς γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων αυτών, και σε  ποιον  τα δεδομένα αυτά παρέχονται ή έχουν παρασχεθεί τουλάχιστον κατά το τελευταίο έτος. Ο Πάροχος των Υπηρεσιών υποχρεούται , μετά από αίτηση του χρήστη, το αργότερο εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της αίτησης του χρήστη γραπτώς, να παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία ή να αναφέρει τον λόγο  για την απόρριψη της εν λόγω αίτησης. Κατόπιν αιτήματος του χρήστη πρέπει να παρέχονται τα δεδομένα γραπτώς. Εάν ο χρήστης δει  τα προσωπικά του δεδομένα και διαπιστώσει ότι είναι ανακριβή, ή ελλιπή , αιτείται στον  Πάροχο των  Υπηρεσιών (γραπτώς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω των ιστοσελίδων των υπηρεσιών που παρέχονται ή με άλλο τρόπο). Ο Πάροχος των  Υπηρεσιών πρέπει να ελέγξει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και να διορθώσει αμέσως τα ανακριβή, ελλιπή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και (ή) να αναστείλει την επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, εκτός από την αποθήκευση τους. Ο χρήστης μπορεί να διαμαρτυρηθεί  για τις ενέργειες του Παρόχου των Υπηρεσιών (ή την αδράνεια του) ως διαχειριστή δεδομένων, στην Επιθεώρηση Προστασίας Δεδομένων εντός 3 μηνών από την παραλαβή της απάντησης ή εντός 3 μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία λήγει η προθεσμία για την απάντηση .
 3. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τα προσωπικά του δεδομένα να διαγραφούν και να μην επεξεργαστούν περαιτέρω, όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον αναγκαία για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, εφόσον το υποκείμενο των δεδομένων έχει αποσύρει τη συγκατάθεση ή δεν συναινεί στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 4. Ο χρήστης μπορεί, και στις περιπτώσεις που καθορίζονται στους Κανόνες πρέπει να προσθέσει  και (ή) να αλλάξει τα Στοιχεία  Σύνδεσής  του. Τα Στοιχεία Σύνδεσης μπορούν  να αλλάξουν  σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις μεθόδους της ιστοσελίδας.

Μέτρα για την προστασία των πληροφοριών

 1. το "Erodate.gr" χρησιμοποιεί λογισμικό και άλλα μέτρα για την προστασία των Στοιχείων Σύνδεσης όλων των χρηστών. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του "Erodate.gr" μπορούν να έχουν πρόσβαση στα Στοιχεία Σύνδεσης  των χρηστών.
  Το Erodate.gr δεν συλλέγει, αποθηκεύει  ή κάνει οτιδήποτε άλλο σχετικά με τις πιστωτικές κάρτες και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με τις πιστωτικές κάρτες. Το τρίτο μέρος μέσω του οποίου γίνονται οι πληρωμές είναι υπεύθυνο για τη συλλογή και την προστασία των πληροφοριών αυτών.
 2. Το "Erodate.gr» υπενθυμίζει ότι ο χρήστης είναι υπεύθυνος για το απόρρητο όλων των δεδομένων. Το "Erodate.gr" ζητά να είναι προσεκτικοί οι χρήστες κατά τη χρήση και την προστασία των Στοιχείων  Σύνδεσής  τους. Ο χρήστης θα πρέπει να αποσυνδέεται  από το πρόγραμμα περιήγησης όταν η περιήγηση έχει τελειώσει, ώστε να είναι σίγουρος  ότι κανείς δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  του, και στις προσωπικές πληροφορίες του, ειδικά σε περιπτώσεις όπου ο χρήστης χρησιμοποιεί ένα δημόσιο υπολογιστή (για παράδειγμα, Internet καφέ, βιβλιοθήκη) .
 3. Το "Erodate.gr" έχει δεσμευτεί να προσπαθήσει να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, η οποία χειρίζονται  από το "Erodate.gr", αλλά με δεδομένο το γεγονός ότι οι πληροφορίες του χρήστη αποστέλλονται χρησιμοποιώντας σύνδεση στο διαδίκτυο, το "Erodate.gr" προειδοποιεί ότι το "Erodate.gr" δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των πληροφοριών που διαβιβάζονται από τον χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων.

Προστασία Ανηλίκων

Το  "Erodate.gr" νοιάζεται για την προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων και περιορίζει την πρόσβασή τους σε όλες τις υπηρεσίες που προορίζονται για ενήλικες. Ως εκ τούτου, όλα τα τμήματα της ιστοσελίδας είναι μόνο για ενήλικες. Οι ανήλικοι απαγορεύεται αυστηρά να επισκέπτονται αυτές τις ιστοσελίδες ή μέρη τους.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και αρχές της χρήσης Cookie

Κατά την παροχή υπηρεσιών του "Erodate.gr» και της συνεργασίας  με τους πελάτες μας καθοδηγούμαστε  από τις αρχές της εταιρικής σχέσης. Ακολουθούμε αυτές τις αρχές κατά τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής. Στο έγγραφο αυτό παρουσιάζουμε τις αρχές για τη συλλογή και χρήση των πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες στην ιστοσελίδα μας.

Τα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που χρησιμοποιείται από πολλές ιστοσελίδες για να καταγράψει επανειλημμένες επισκέψεις από τους καταναλωτές. Δεδομένου ότι τα cookies είναι ανενεργό αρχείο, η χρήση τους είναι ασφαλής. Τα cookies δεν μεταφέρουν  ιούς ή άλλα κακόβουλα προγράμματα. Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα cookies χρησιμοποιούνται στις περισσότερες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα "Erodate.gr" είναι για να  διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας και για να προσαρμοστεί η ιστοσελίδα στις ανάγκες σας. Αυτό σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε με επιτυχία την ιστοσελίδα, να απολαμβάνεται τις υπηρεσίες του "Erodate.gr" και να παραγγέλλεται  τις επιθυμητές υπηρεσίες.

τα cookies που χρησιμοποιούνται στο "Erodate.gr":
• Απαραίτητα - αποθήκευση των πληροφοριών της τρέχουσας επίσκεψης,
• cookies συμπεριφοράς - αποθήκευση των στατιστικών των επισκέψεων,
• Λειτουργικά cookies - αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τις επιλογές και τις ρυθμίσεις των χρηστών.

Τα cookies χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:
• Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται από τα cookies χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της ιστοσελίδας, για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων, προκειμένου να βελτιωθεί η ιστοσελίδα και να δημιουργηθούν οι  προϋποθέσεις για τους επισκέπτες να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα ευκολότερα.
• Τα cookies μας βοηθούν επίσης να σας αναγνωρίζουμε ως επισκέπτη της ιστοσελίδας, αποθηκεύουν το ιστορικό των επισκέψεών σας στο "Erodate.gr" και ρυθμίζουν  το περιεχόμενο σύμφωνα με τις  πληροφορίες. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα, καθιστώντας την πιο βολική για σας.
• Εάν, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, ζητήσετε επικοινωνία, μπορείτε να μας στείλετε ένα ερώτημα, ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δίνοντας το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή τον αριθμό τηλεφώνου, και χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα αποκλειστικά για το ερώτημά σας και σας παρέχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας.
• Τα  cookies συμπεριφοράς συλλέγουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες που επισκέπτονται οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας. Με τη βοήθειά τους μαθαίνουμε τι αγαθά  και τι πληροφορίες από την ιστοσελίδα σας ενδιαφέρουν περισσότερο.
• Τα λειτουργικά cookies θυμούνται  τις επιλογές της περιήγησής σας, έτσι ώστε όταν θα ξαναέρθετε, δεν θα χρειαστεί να ρυθμίσετε εκ νέου τις ίδιες παραμέτρους.

 

Σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα που λαμβάνονται από τα cookies επεξεργάζονται  σύμφωνα με το νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και της λοιπής νομοθεσίας. Καμία από τις πληροφορίες δεν μεταφέρονται σε τρίτους.

Απενεργοποίηση  Cookies:

Μπορείτε πάντα να δείτε στο πρόγραμμα περιήγησής σας  τι είδους cookies καταγράφουμε. Επίσης, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies οποιαδήποτε στιγμή τροποποιώντας τις ρυθμίσεις, και διαγράφοντας τα  cookies που είναι αποθηκευμένα στο πρόγραμμα περιήγησής σας  . Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι με την απενεργοποίηση των cookies ορισμένα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας ενδέχεται να μην λειτουργούν.

Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε cookies από την ιστοσελίδα "Erodate.gr", ανοίξτε τις επιλογές στο πρόγραμμα περιήγησης σας, επιλέξτε τις "Ρυθμίσεις για προχωρημένους Cookie", και προσθέστε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του "Erodate.gr» στον κατάλογο των δικτυακών τόπων των οποίων δεν επιθυμείτε  να λαμβάνετε τα cookies. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να διαγράψετε μεμονωμένα cookies ή όλα τα cookies που έχουν αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, πώς να τα διαγράψετε ή να τα διαχειριστείτε , επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.aboutcookies.org.